Remedial Teaching


Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leerprobleem en/ of gedragsstoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Remedial Teaching kan ook gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

De hulp houdt in dat de aangemelde leerling door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties door de remedial teacher (RT’er) onderzocht wordt. Daarnaast voert de remedial teacher (RT’er)- om een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen- gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders. Wanneer duidelijk is (diagnose) wat het probleem is, wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 8 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

Generic placeholder image