Voorwaarden Huiswerkbegeleiding:


  • Inschrijving geldt voor een periode van minstens 4 weken.
  • Bij verhindering minstens 24 uur van te voren afbellen of e-mailen, anders wordt de les in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van de begeleider wordt passende vervanging gezocht. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt u hiervan minstens 24 uur van te voren op de hoogte gebracht.
  • Een gemiste les wordt zo snel mogelijk- in overleg- ingehaald.
  • Tijdens de vakanties vervallen de huiswerkbegeleiding/ individuele hulp. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
  • Indien huiswerkbegeleiding/ individuele hulp in de vakantie wordt gewenst, is dit mogelijk.
  • Betaling geschiedt wekelijks (contant) of wordt maandelijks binnen twee weken na factuurdatum overgemaakt.