Coaching

Coaching van leerkrachten in het basisonderwijs. Een bekwame leerkracht maakt het verschil.


Het begeleiden van kinderen vraagt veel van een leerkracht. De Stip biedt ondersteuning/coaching bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht en bij het vergoten van de competenties

  • Interpersoonlijk competent
  • Pedagogisch competent
  • Vakinhoudelijk competent
  • Organisatorisch competent
  • Competent in teamwork
  • Competent in samenwerking
  • Competent in reflectie

De begeleiding start vanuit de kracht, kennis en ervaringen van de leerkracht. De leerkracht wordt ondersteund bij o.a. het inzichtelijk maken van zijn/haar gedrag en denkpatroon. Een respectvolle benaderingswijze vinden wij zeer belangrijk.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info@rtpraktijkdestip.nl