Voorwaarden Remedial Teaching:


  • Inschrijving geldt voor een periode van minstens 6 weken.
  • Bij verhindering minstens 24 uur van te voren afbellen of e-mailen, anders wordt de les in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van de begeleider wordt passende vervanging gezocht. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt u hiervan minstens 24 uur van te voren op de hoogte gebracht.
  • Een gemiste les wordt zo snel mogelijk- in overleg- ingehaald.
  • Tijdens de vakanties vervalt de begeleiding. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
  • Indien begeleiding in de vakantie wordt gewenst, is dit mogelijk.
  • Het intake gesprek is vrijgesteld van kosten indien gekozen wordt voor begeleiding van de leerling voor een minimale periode van 6 weken. Als niet wordt gekozen voor begeleiding dan wordt 35 euro in rekening gebracht. (contant te betalen)
  • Gestart wordt met de onderzoeken die nodig zijn een zo’n volledig mogelijk beeld van de problematiek van de leerling te verkrijgen. Het onderzoek + schoolgegevens+ gegevens uit het intake gesprek = beginsituatie van de leerling. Eenmalige kosten hiervoor bedragen 100 euro. (onderzoek+ gesprek naar aanleiding hiervan waarin plan van aanpak wordt besproken met ouders/ opvoeders).
  • Na de kerstvakantie en voordat de zomervakantie begint wordt de voortgang van de leerling gemeten (d.m.v. onderzoek). Van de voortgang wordt een verslag geschreven. Dit betekent dat u twee maal per jaar een verslag zult ontvangen. Bij enkelvoudige problematiek wordt 100 euro in rekening gebracht. Bij meervoudige problematiek 135 euro (verslaglegging hiervan vergt meer tijd).
  • Betaling geschiedt wekelijks (contant) of wordt maandelijks binnen twee weken na factuurdatum overgemaakt.